NVDB DatakatalogBrøyterode 857

Strekning som inngår i gitt rode

Egenskapstyper

Nummer 9806
Tall
Navn 9807
Tekst
Prioritet 9809
15958: A
15959: B
15960: C
Tilleggsinformasjon 9808
Tekst
Geometri, flate 11243
GeomFlate
Geometri, linje 12144
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk