NVDB DatakatalogTrafikkreguleringer 856

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100856
<>
Trafikkreguleringer 9794
Sykling mot kjøreretningen tillatt
Forbudt for gående og syklende
Forbudt for motortrafikk
Motortrafikk kun tillatt for varetransport
Motortrafikk kun tillatt for kjøring til eiendommer
Motortrafikk kun tillatt for varetransport og kjøring til eiendommer
Gjennomkjøring forbudt
Forbudt for syklende
Merknad 10782
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk