NVDB DatakatalogTrafikkreguleringer 856

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende

Egenskapstyper

Trafikkreguleringer 9794
17464: Sykling mot kjøreretningen tillatt
15945: Forbudt for gående og syklende
15946: Forbudt for motortrafikk
15947: Motortrafikk kun tillatt for varetransport
15948: Motortrafikk kun tillatt for kjøring til eiendommer
15949: Motortrafikk kun tillatt for varetransport og kjøring til eiendommer
16847: Gjennomkjøring forbudt
18303: Forbudt for syklende
Merknad 10782
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk