NVDB DatakatalogTrafikkreguleringer 856

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende

Egenskapstyper

Trafikkreguleringer 9794
15945: Forbudt for gående og syklende
15946: Forbudt for motortrafikk
15947: Motortrafikk kun tillatt for varetransport
19659: Forbudt for gående
15948: Motortrafikk kun tillatt for kjøring til eiendommer
19660: Forbudt for lastebil og trekkbil
15949: Motortrafikk kun tillatt for varetransport og kjøring til eiendommer
19661: Forbudt for lastebil og trekkbil m unntak
19662: Forbudt for motorsykkel
16847: Gjennomkjøring forbudt
19663: Forbudt for motorsykkel og moped
19664: Forbudt for motortrafikk unntatt buss
19665: Forbudt for motortrafikk unntatt buss og taxi
19666: Forbudt for motortrafikk unntatt moped
19667: Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype
19668: Forbudt for motortrafikk unntatt taxi
19669: Forbudt for motortrafikk unntatt varetransport
19670: Forbudt for traktor
19671: Gjennomkjøring forbudt for lastebil og trekkbil
17464: Sykling mot kjøreretningen tillatt
19672: Gjennomkjøring forbudt til veg eller gate
19673: Motortrafikk kun tillatt for kjøring til virksomhet eller adresse
19643: Forbudt for alle kjøretøy
18303: Forbudt for syklende
Gjelder tidsrom 11541
Tekst
Merknad 10782
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk