NVDB DatakatalogGjerdeport 855

Passasje i gjerder eller skjermer

Egenskapstyper

Bruksområde 9773
15907: Gjennomgang for gående/syklende
15908: Tilgang landbruksareal
15909: Tilkomst til avkjørsel
Materiale 9778
15914: Aluminium
15915: Stål
15916: Tre
Bredde 9772
Tall [m]
Høyde 9777
Tall [m]
Utforming 9781
15920: Enkel
15921: Todelt
Normal stilling 9780
15917: Lukka, låst
15918: Lukka, ulåst
15919: Åpen
Etableringsår 10302
Tall
Tilleggsinformasjon 11645
Tekst
Prosjektreferanse 11170
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12429
Tekst
Eier 9774
15910: Stat, Statens vegvesen
15911: Fylkeskommune
18615: Stat, Nye Veier
15912: Kommune
17624: Uavklart
15913: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9775
17778: Uavklart
18677: Nye Veier
15926: Statens vegvesen
18806: OPS
15927: Kommune
15928: Privat
19994: Fylkeskommune
Geometri, punkt 9776
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk