NVDB DatakatalogGjerdeport 855

Passasje i gjerder eller skjermer

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100855
<>
Bruksområde 9773
Gjennomgang for gående/syklende
Tilgang landbruksareal
Tilkomst til avkjørsel
Materiale 9778
Aluminium
Stål
Tre
Bredde 9772
<Tall> [m]
Høyde 9777
<Tall> [m]
Utforming 9781
Enkel
Todelt
Normal stilling 9780
Lukka, låst
Lukka, ulåst
Åpen
Byggeår 10302
<Tall>
Eier 9774
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Uavklart
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9775
Uavklart
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11170
<Tekst>
Geometri, punkt 9776
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk