NVDB DatakatalogTunnelport 854

Port som kan avstenge et tunnelløp

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100854
<>
Bruksområde 9763
Tilgang fjellrom
Tilgang sideløp
Kuldeport
Type 9771
Leddport
Skyveport
Materiale 9769
Aluminium
Stål
Brannsikker 9761
Ja
Nei
Bredde 9762
<Tall> [m]
Høyde 9768
<Tall> [m]
Normal stilling 9770
Åpen
Lukka, låst
Lukka, ulåst
Byggeår 10386
<Tall>
Driftsmerking 10488
<Tekst>
Eier 9764
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Uavklart
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9765
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11169
<Tekst>
Geometri, punkt 9767
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk