NVDB DatakatalogTrekkekum 853

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100853
<>
Kumform 9738
Kvadratisk
Rektangulær
Rund
Plassering 9740
I terreng
På tunnelvegg innside
På tunnelvegg utside
I veg
I fjellrom/nisje
Bak betongrekkverk
I bankett
Diameter, ytre 9729
<Tall> [mm]
Bredde, ytre 9728
<Tall> [mm]
Lengde, ytre 9739
<Tall> [mm]
Dybde, ytre 9737
<Tall> [mm]
Antall rør 10840
<Tall> [stk]
Materiale 9741
Betong
Betong, spesialprodusert
Plast
Stål
Arkivnummer 9730
<Tekst>
Brannsikker 9742
Ja
Nei
Byggeår 9731
<Tall>
Driftsmerking 9757
<Tekst>
Produktnavn 9735
<Tekst>
Produsentnavn 9734
<Tekst>
Eier 9732
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Eier, navn 9733
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 10981
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11168
<Tekst>
FKB_ID 10859
<Tekst>
Geometri, punkt 9843
<GeomPunkt>
Utgår_Geometri, linje 9736
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk