NVDB DatakatalogTrekkerør/kanal 852

Rør eller kanal for trekking av kabel

Egenskapstyper

Type 9727
14005: Rør
14006: Kanal
14007: OPI-kanal
14008: Multikanal
14009: Multitube/Sub
Antall løp 9710
Tall [stk]
Plassering 9725
14000: I grøft
14001: På bankett
14002: Under bankett
14003: På tunnelvegg innside
14004: På tunnelvegg utside
15881: I Kabelbru/stige
15882: I Trekkerør/kanal
17275: I grøft under veg
13999: Bak betongrekkverk
Diameter, indre 9713
Tall [mm]
Diameter, ytre 9714
Tall [mm]
Bredde, ytre 9712
Tall [mm]
Høyde, ytre 9722
Tall [mm]
Lengde 9842
Tall [m]
Materiale 9724
13995: Betong
13996: Plast
13997: Stål
13998: Aluminium
Farge 9720
13989: Brun
13990: Grønn
13991: Gul
13992: Oransje
13993: Rød
13994: Sort
15887: Blå
18287: Grå
Ledig plass 9723
21522: Ikke relevant
21523: Uavklart
15868: Ja
15869: Nei
Utleid til 11521
19568: Fylkeskommune
19569: Kommune
19570: Privat
19571: Ikke utleid
19567: Stat
Utleid til, Navn 11522
Tekst
Etableringsår 9716
Tall
Driftsmerking 9715
Tekst
Produsent 9719
Tekst
Produktnavn 9726
Tekst
Tilleggsinformasjon 9882
Tekst
Arkivnummer 9711
Tekst
Arkivreferanse 11700
Tekst
Prosjektreferanse 11167
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12426
Tekst
Relevant for Ekomportalen 12452
21372: Ja
21373: Nei
Eier 9717
13985: Stat, Statens vegvesen
13986: Fylkeskommune
13987: Kommune
13988: Privat
17565: Uavklart
18622: Stat, Nye Veier
Eier, navn 9718
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 10980
18352: Privat
18353: Uavklart
18715: Nye Veier
18844: OPS
20013: Fylkeskommune
18350: Statens vegvesen
18351: Kommune
Geometri, linje 9721
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk