NVDB DatakatalogTrekkerør/kanal 852

Rør eller kanal for trekking av kabel

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100852
<>
Type 9727
Rør
Kanal
OPI-kanal
Multikanal
Multitube/Sub
Antall 9710
<Tall> [stk]
Plassering 9725
I grøft
På bankett
Under bankett
På tunnelvegg innside
På tunnelvegg utside
I Kabelbru/stige
I Trekkerør/kanal
I grøft under veg
Bak betongrekkverk
Diameter, indre 9713
<Tall> [mm]
Diameter, ytre 9714
<Tall> [mm]
Bredde, ytre 9712
<Tall> [mm]
Høyde, ytre 9722
<Tall> [mm]
Lengde 9842
<Tall> [m]
Materiale 9724
Betong
Plast
Stål
Aluminium
Farge 9720
Brun
Grønn
Gul
Oransje
Rød
Sort
Blå
Grå
Arkivnummer 9711
<Tekst>
Ledig plass 9723
Ja
Nei
Leggeår 9716
<Tall>
Driftsmerking 9715
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 9882
<Tekst>
Produktnavn 9726
<Tekst>
Produsentnavn 9719
<Tekst>
Eier 9717
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Eier, navn 9718
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 10980
Privat
Uavklart
Statens Vegvesen
Kommune
Prosjektreferanse 11167
<Tekst>
Geometri, linje 9721
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk