NVDB DatakatalogSkredutløsningstiltak 851

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.

Egenskapstyper

Type 9664
13922: Sprengladning, forhåndsplassert
13923: Sprengningstårn
13924: Gassdetonator
13925: Kabelbane
Antall enheter 9665
Tall [stk]
Etableringsår 9667
Tall
Tilleggsinformasjon 9870
Tekst
Prosjektreferanse 11166
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12425
Tekst
Eier 9668
17664: Uavklart
18651: Stat, Nye Veier
13932: Stat, Statens vegvesen
13933: Fylkeskommune
13934: Kommune
13935: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9669
13936: Statens vegvesen
13937: Kommune
13938: Privat
17764: Uavklart
19990: Fylkeskommune
18685: Nye Veier
18814: OPS
Geometri, linje 9671
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9670
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk