NVDB DatakatalogSkredutløsningstiltak 851

Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100851
<>
Type 9664
Sprengladning, forhåndsplassert
Sprengningstårn
Gassdetonator
Kabelbane
Antall enheter 9665
<Tall> [stk]
Adkomst 9666
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9667
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9870
<Tekst>
Eier 9668
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9669
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11166
<Tekst>
Geometri, linje 9671
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 9670
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk