NVDB DatakatalogStøtteforbygning, snø 850

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne

Egenskapstyper

Type 9653
13907: Snøanker
13908: Støtteforbygning
Totalt antall 9654
Tall
Antall rader 9655
Tall [stk]
Høyde sikringselement 9657
Tall [m]
Sikra areal 9656
Tall [m2]
Adkomst 9658
19826: Bil
13909: Hjullaster
13910: Gravemaskin
13911: Til fots
13912: Kran
13913: Tau
13914: Helikopter
Etableringsår 9659
Tall
Tilleggsinformasjon 9872
Tekst
Prosjektreferanse 11165
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12424
Tekst
Eier 9660
18648: Stat, Nye Veier
13915: Stat, Statens vegvesen
13916: Fylkeskommune
13917: Kommune
13918: Privat
17663: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9661
13920: Kommune
13921: Privat
17763: Uavklart
19989: Fylkeskommune
18680: Nye Veier
18809: OPS
13919: Statens vegvesen
Geometri, linje 9663
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9662
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk