NVDB DatakatalogSkredsikring, forbygning 850

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100850
<>
Type 9653
Snøanker
Støtteforbygning
Totalt antall 9654
<Tall>
Antall rader 9655
<Tall> [stk]
Høyde sikringselement 9657
<Tall> [m]
Sikra areal 9656
<Tall> [m2]
Adkomst 9658
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9659
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9872
<Tekst>
Eier 9660
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9661
Kommune
Privat
Uavklart
Statens Vegvesen
Prosjektreferanse 11165
<Tekst>
Geometri, linje 9663
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 9662
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk