NVDB DatakatalogPumpe 85

Innretning for å pumpe vann.

Egenskapstyper

Effekt 1950
Tall [kW]
Godkjent avløp 8139
21304: Ukjent
10777: Ja
10778: Nei
Bruksområde 1270
11602: Kulvert
2950: Tunnel
2951: Flo
17453: Vanntilførsel toalettanlegg
Etableringsår 10339
Tall
Driftsmerking 3578
Tekst
SCADA-merking 11711
Tekst
Produsent, pumpe 3554
Tekst
Produktnavn, pumpe 3814
Tekst
Tilleggsinformasjon 11574
Tekst
Arkivreferanse 11661
Tekst
Prosjektreferanse 11071
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12310
Tekst
Eier 7997
10725: Fylkeskommune
10263: Stat, Statens vegvesen
10327: Kommune
10391: Privat
17578: Uavklart
18570: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 3821
18705: Nye Veier
18834: OPS
5544: Kommune
19899: Fylkeskommune
4861: Statens vegvesen
17677: Uavklart
4862: Privat
Geometri, punkt 4785
GeomPunkt
Utgår_Fabrikant, motor 3555
Tekst
Utgår_Leverandør pumpe 3687
Tekst
Utgår_Leverandør, motor 3688
Tekst
Utgår_Produktnavn motor 3783
Tekst
Utgår_Antall 3841
Tall [stk]

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk