NVDB DatakatalogPumpe 85

Innretning for å pumpe vann.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100085
<>
Antall 3841
<Tall> [stk]
Effekt 1950
<Tall> [kW]
Produktnavn pumpe 3814
<Tekst>
Godkjent avløp 8139
Ja
Nei
Bruksområde 1270
Kulvert
Tunnel
Flo
Vanntilførsel toalettanlegg
Oppsettingsår 10339
<Tall>
Driftsmerking 3578
<Tekst>
Produsent pumpe 3554
<Tekst>
Eier 7997
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 3821
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Prosjektreferanse 11071
<Tekst>
Geometri, punkt 4785
<GeomPunkt>
Utgår_Fabrikant, motor 3555
<Tekst>
Utgår_Leverandør pumpe 3687
<Tekst>
Utgår_Leverandør, motor 3688
<Tekst>
Utgår_Produktnavn motor 3783
<Tekst>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk