NVDB DatakatalogSkred, varsling/overvåkning 849

Område som blir overvåket med hensyn på skred

Egenskapstyper

Type naturfare 9647
13890: Snøskred
13891: Steinsprang/skred
13892: Jordskred
13893: Flom
13894: Bølger
21023: Flere skredtyper
Overvåkningstype 9648
21024: Infralyd
13895: Geofon
13896: Radar
13897: Rystelsesmåling
13898: Varslingsgjerde
13899: Annen
Varsling på veg 9650
15963: Ingen
13981: Lys
13982: Bommer
Tilleggsinformasjon 9875
Tekst
Prosjektreferanse 11164
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12423
Tekst
Eier 11988
20629: Stat, Statens vegvesen
20630: Stat, Nye Veier
20631: Fylkeskommune
20632: Kommune
20633: Privat
20634: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12016
20819: Statens vegvesen
20820: Nye Veier
20821: Fylkeskommune
20822: OPS
20823: Kommune
20824: Privat
20825: Uavklart
Geometri, linje 9652
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9651
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk