NVDB DatakatalogSkred, varsling/overvåkning 849

Område som blir overvåket med hensyn på skred

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100849
<>
Type naturfare 9647
Snøskred
Steinsprang/skred
Jordskred
Flom
Bølger
Overvåkningstype 9648
Geofon
Radar
Rystelsesmåling
Varslingsgjerde
Varsling på veg 9650
Ingen
Lys
Bommer
Adkomst 9649
Kran
Tau
Helikopter
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Tilleggsinformasjon 9875
<Tekst>
Prosjektreferanse 11164
<Tekst>
Geometri, linje 9652
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 9651
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk