NVDB DatakatalogSkred, varsling/overvåkning 849

Område som blir overvåket med hensyn på skred

Egenskapstyper

Type naturfare 9647
13890: Snøskred
13891: Steinsprang/skred
13892: Jordskred
13893: Flom
13894: Bølger
Overvåkningstype 9648
13895: Geofon
13896: Radar
13897: Rystelsesmåling
13898: Varslingsgjerde
Varsling på veg 9650
15963: Ingen
13981: Lys
13982: Bommer
Adkomst 9649
13904: Kran
13905: Tau
19825: Bil
13906: Helikopter
13901: Hjullaster
13902: Gravemaskin
13903: Til fots
Tilleggsinformasjon 9875
Tekst
Prosjektreferanse 11164
Tekst
Geometri, linje 9652
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9651
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk