NVDB DatakatalogSnøskjerm 848

Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100848
<>
Bruksområde 9627
Løsneområde for skred
Drivsnø på veg
Lengde 9628
<Tall> [m]
Høyde over terreng 9629
<Tall> [m]
Bakkeklaring 9632
<Tall> [m]
Gjennomsnittlig avstand til veg 9630
<Tall> [m]
Skjermtetthet 9631
<Tall> [%]
Byggemateriale 9633
Plast
Tre
Stål
Adkomst 9634
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9640
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9871
<Tekst>
Eier 9638
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9639
Kommune
Privat
Uavklart
Statens Vegvesen
Prosjektreferanse 11163
<Tekst>
FKB_ID 10856
<Tekst>
Geometri, linje 9641
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk