NVDB DatakatalogSkredsikring, bremsekjegler 846

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100846
<>
Kjegleform 9614
Rund
Oval
Materialtype støtside 9621
Jord
Grus
Sprengstein
Gabioner
Betong
Tørrsteinsmur
Antall 9615
<Tall> [stk]
Antall rader 9616
<Tall> [stk]
Lengde bunn kjegle 9617
<Tall> [m]
Høyde støtside kjegle 9618
<Tall> [m]
Helning støtside kjegle 9619
<Tall> [grad]
Adkomst 9620
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9622
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9873
<Tekst>
Eier 9645
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Uavklart
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9646
Uavklart
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11162
<Tekst>
Geometri, linje 9623
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 9624
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk