NVDB DatakatalogBremsekjegler, snøskred 846

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen

Egenskapstyper

Kjegleform 9614
13822: Rund
13823: Oval
Materialtype støtside 9621
13830: Jord
13831: Grus
13832: Sprengstein
13833: Gabioner
13834: Betong
13835: Tørrsteinsmur
Antall 9615
Tall [stk]
Antall rader 9616
Tall [stk]
Lengde bunn kjegle 9617
Tall [m]
Høyde støtside kjegle 9618
Tall [m]
Helning støtside kjegle 9619
Tall [grad]
Adkomst 9620
13824: Hjullaster
13825: Gravemaskin
13826: Til fots
13827: Kran
13828: Tau
13829: Helikopter
19823: Bil
Etableringsår 9622
Tall
Tilleggsinformasjon 9873
Tekst
Prosjektreferanse 11162
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12421
Tekst
Eier 9645
13876: Stat, Statens vegvesen
13877: Fylkeskommune
13878: Kommune
17622: Uavklart
13879: Privat
18653: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 9646
17776: Uavklart
18676: Nye Veier
19988: Fylkeskommune
18805: OPS
13880: Statens vegvesen
13881: Kommune
13882: Privat
Geometri, linje 9623
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9624
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk