NVDB DatakatalogFanggjerde 845

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100845
<>
Lengde 9597
<Tall> [m]
Høyde 9598
<Tall> [m]
Styrke 9599
<Tall> [kJ]
Gjennomsnittlig avstand fra veg 9600
<Tall> [m]
Helningsvinkel gjerde 9601
<Tall> [grad]
Adkomst 9602
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9606
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9876
<Tekst>
Produsent/Type 9642
Avaroc
El Montagne
Geobrügg
Isofer
Maccaferri
Trumer Schutzbauten
Eier 9643
Privat
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 9644
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11161
<Tekst>
Geometri, linje 9604
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk