NVDB DatakatalogFanggjerde 845

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Egenskapstyper

Lengde 9597
Tall [m]
Høyde 9598
Tall [m]
Styrke 9599
Tall [kJ]
Gjennomsnittlig avstand fra veg 9600
Tall [m]
Helningsvinkel gjerde 9601
Tall [grad]
Adkomst 9602
13816: Hjullaster
13817: Gravemaskin
13818: Til fots
13819: Kran
13820: Tau
13821: Helikopter
19822: Bil
Etableringsår 9606
Tall
Produsent 9642
13863: Avaroc
13864: El Montagne
13865: Geobrügg
13866: Isofer
13867: Maccaferri
13868: Trumer Schutzbauten
Tilleggsinformasjon 9876
Tekst
Prosjektreferanse 11161
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12420
Tekst
Eier 9643
13872: Privat
17621: Uavklart
13869: Stat, Statens vegvesen
13870: Fylkeskommune
18654: Stat, Nye Veier
13871: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 9644
18672: Nye Veier
13873: Statens vegvesen
18801: OPS
13874: Kommune
13875: Privat
19987: Fylkeskommune
17775: Uavklart
Geometri, linje 9604
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk