NVDB DatakatalogNedføringsrenne 844

Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne

Egenskapstyper

Utforming 9584
13804: Loddrett
13805: Skrå
Materiale 9579
13809: Berg
13799: Asfalt
13800: Betong
13801: Stein
13802: Plast
13803: Stål
Lengde 9585
Tall [m]
Dybde 9582
Tall [m]
Bredde, topp 9580
Tall [m]
Bredde, bunn 9581
Tall [m]
Etableringsår 10330
Tall
Tilleggsinformasjon 11643
Tekst
Eier 11987
20624: Stat, Nye Veier
20625: Fylkeskommune
20626: Kommune
20627: Privat
20628: Uavklart
20623: Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig 9586
13808: Privat
19985: Fylkeskommune
18683: Nye Veier
18812: OPS
13806: Statens vegvesen
17774: Uavklart
13807: Kommune
Geometri, punkt 9593
GeomPunkt
Geometri, linje 9583
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk