NVDB DatakatalogNedføringsrenne 844

Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100844
<>
Utforming 9584
Loddrett
Skrå
Materiale 9579
Berg
Asfalt
Betong
Stein
Plast
Stål
Lengde 9585
<Tall> [m]
Dybde 9582
<Tall> [m]
Bredde, topp 9580
<Tall> [m]
Bredde, bunn 9581
<Tall> [m]
Byggeår 10330
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 9586
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Kommune
Geometri, punkt 9593
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9583
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk