NVDB DatakatalogKabelgrøft 843

Lukka grøft med kabler og trekkerør

Egenskapstyper

Spenningsnivå 12182
21238: Elkraft
21239: Signal
21240: Elkraft/signal
Dybde 9577
Tall [m]
Grunnforhold 9576
13794: Løsmasse
13795: Berg
13796: Kombinert løsmasse og berg
13797: Sprengt stein
Etableringsår 10314
Tall
Tilleggsinformasjon 10878
Tekst
Prosjektreferanse 11160
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12419
Tekst
Relevant for Ekomportalen 12453
21376: Ja
21377: Nei
Eier 10879
17936: Privat
17937: Fylkeskommune
17938: Uavklart
18632: Stat, Nye Veier
17934: Stat, Statens vegvesen
17935: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 10979
18713: Nye Veier
18346: Statens vegvesen
18842: OPS
18347: Kommune
18348: Privat
20012: Fylkeskommune
18349: Uavklart
Geometri, linje 9578
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk