NVDB DatakatalogKabelgrøft 843

Lukka grøft med kabler og trekkerør

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100843
<>
Dybde 9577
<Tall> [m]
Grunnforhold 9576
Løsmasse
Berg
Kombinert løsmasse og berg
Sprengt stein
Byggeår 10314
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10878
<Tekst>
Eier 10879
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 10979
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11160
<Tekst>
Geometri, linje 9578
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk