NVDB DatakatalogVegbredde, beregnet 838

Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100838
<>
Dekkebredde 9537
<Tall> [m]
Dekkebredde, min 9538
<Tall> [m]
Dekkebredde, maks 9536
<Tall> [m]
Vegbredde 9797
<Tall> [m]
Vegbredde, min 9798
<Tall> [m]
Vegbredde, maks 9796
<Tall> [m]
Kjørebanebredde 9800
<Tall> [m]
Kjørebanebredde, min 9801
<Tall> [m]
Kjørebanebredde, maks 9799
<Tall> [m]
Grunnlag 9534
FKB
Laserdata, dekketilstand
Manuell måling
Målemetode grunnlag 9535
<Tekst>
Dato grunnlag 9533
<Dato>
Kvalitet grunnlag 9539
<Tall> [cm]
Merknad 9540
<Tekst>
Dekkebredde, median (test) 10248
<Tall> [m]
Dekkebredde, normal (test) 10249
<Tall> [m]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk