NVDB DatakatalogVegbredde, beregnet 838

Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekketilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.

Egenskapstyper

Dekkebredde 9537
Tall [m]
Dekkebredde, min 9538
Tall [m]
Dekkebredde, maks 9536
Tall [m]
Dekkebredde, median 10248
Tall [m]
Dekkebredde, normal 10249
Tall [m]
Vegbredde 9797
Tall [m]
Vegbredde, min 9798
Tall [m]
Vegbredde, maks 9796
Tall [m]
Kjørebanebredde 9800
Tall [m]
Kjørebanebredde, min 9801
Tall [m]
Kjørebanebredde, maks 9799
Tall [m]
Grunnlag 9534
13456: FKB
13457: Laserdata, dekketilstand
13458: Manuell måling
20910: Fra plan/prosjektering
Målemetode grunnlag 9535
Tekst
Dato grunnlag 9533
Dato
Nøyaktighet grunnlag 9539
Tall [cm]
Beregningsinfo 9540
Tekst
Geometri, hjelpelinje 12577
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk