NVDB DatakatalogVegoppmerking, forsterket 836

Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet

Egenskapstyper

Type 9500
18276: Forsterket oppmerking mot midtdeler
13384: Forsterket midtoppmerking
13385: Forsterket kantoppmerking
Fresemetode 9502
13386: Nedfrest sinusriller
13387: Sinusriller
13388: Annet
Bredde 9504
Tall [cm]
Etableringsår 9501
Tall
Tilleggsinformasjon 10411
Tekst
Prosjektreferanse 11159
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12418
Tekst
Geometri, linje 10258
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk