NVDB DatakatalogVegoppmerking, forsterket 836

Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100836
<>
Type 9500
Forsterket oppmerking mot midtdeler
Forsterket midtoppmerking
Forsterket kantoppmerking
Fresemetode 9502
Nedfrest sinusriller
Sinusriller
Annet
Bredde 9504
<Tall> [cm]
Etableringsår 9501
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10411
<Tekst>
Prosjektreferanse 11159
<Tekst>
Geometri, linje 10258
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk