NVDB DatakatalogGangadkomst 835

Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100835
<>
Adkomst fra til 9457
Holdeplass - Venterom
Venterom - Ferje, ombordstigningssted
Biloppstilling - Holdeplass
Holdeplass - framover
Holdeplass - bakover
Biloppstilling - Toalettanlegg
Holdeplass - mot høyre
Biloppstilling - Utemøbler
Holdeplass - mot venstre
Biloppstilling - Lekeapparat
Biloppstilling - Ferje, ombordstigningssted
Biloppstilling - Venterom
Holdeplass - Ferje, ombordstigningssted
Minstebredde 9887
<Tall> [cm]
Dekkekvalitet 9886
God
Middels
Dårlig
Belysning 10730
Ja
Delvis
Nei
Punkthinder 9888
Ja
Nei
Nivåforskjell 9458
Nei, under 2,5 cm
Ja, over 2,5 cm
Stigning 9459
Brattere enn 1:12
Slakere enn 1:12
Slakere enn 1:20
Slakere enn 1:15
Belegning 10686
Asfalt
Betong
Betongstein
Naturstein, brostein
Grus
Merknad 9461
<Tekst>
Byggeår 10299
<Tall>
Geometri, linje 9462
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk