NVDB DatakatalogGangadkomst 835

Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område

Egenskapstyper

Adkomst fra til 9457
13376: Holdeplass - Venterom
13377: Venterom - Ferje, ombordstigningssted
17250: Biloppstilling - Holdeplass
17269: Holdeplass - framover
17270: Holdeplass - bakover
17271: Holdeplass - mot høyre
13335: Biloppstilling - Toalettanlegg
17272: Holdeplass - mot venstre
13336: Biloppstilling - Utemøbler
13337: Biloppstilling - Lekeapparat
13338: Biloppstilling - Ferje, ombordstigningssted
13339: Biloppstilling - Venterom
13375: Holdeplass - Ferje, ombordstigningssted
Minstebredde 9887
Tall [cm]
Dekkekvalitet 9886
16066: God
16067: Middels
16068: Dårlig
Belysning 10730
17379: Ja
17380: Delvis
17381: Nei
Punkthinder 9888
16064: Ja
16065: Nei
Nivåforskjell 9458
13340: Nei, under 2,5 cm
13341: Ja, over 2,5 cm
Stigning 9459
13344: Brattere enn 1:12
13356: Slakere enn 1:12
13342: Slakere enn 1:20
13343: Slakere enn 1:15
Belegning 10686
17252: Asfalt
17253: Betong
17254: Betongstein
17255: Naturstein, brostein
17256: Grus
Merknad 9461
Tekst
Etableringsår 10299
Tall
Geometri, linje 9462
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk