NVDB DatakatalogTilstand/skade, fjellskjæring 834

Angir tilstand og skade knyttet til en fjellskjæring

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100834
<>
Observert nedfall 9441
Nei
Ja, 0-1 kbm
Ja, 1-5 kbm
Ja, > 5 kbm
Fare for nedfall 9445
Nei
Ja
Ja, inntil 5 kbm
Ja, inntil 10 kbm
Ja, mer enn 10 kbm
Vann i skjæring 9442
Fuktig
Tørt
Rennende vann
Tilstand 9444
0-God kvalitet
1-Middels kvalitet
2-Dårlig kvalitet
3-Svært dårlig kvalitet
Tiltak når 9465
på sikt
> 2år
1-2 år
1 år
3 mnd
14 dager
Straks
Dato kontrollert 9463
<Dato>
Kontrollert av 9464
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 9443
<Tekst>
Geometri, linje 9542
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk