NVDB DatakatalogForbikjøringsstrekning 833

Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100833
<>
Navn 9423
<Tekst>
Beskrivelse 9424
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk