NVDB DatakatalogVegdekkeklasse 831

Angir hvilken vegdekkeklasse gitt vegstrekning tilhører. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold

Egenskapstyper

Vegdekkeklasse 9421
13272: Vegdekkeklasse 1
13273: Vegdekkeklasse 2

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk