NVDB DatakatalogSiktklasse 830

Angir hvilken versjon av vegnormalene som ligger til grunn for utforming av gitt vegstrekning med tanke på sikt. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100830
<>
Siktklasse 9420
Siktklasse 1
Siktklasse 2
Siktklasse 3

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk