NVDB DatakatalogKum 83

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Egenskapstyper

Type 1141
2944: Standard kum
4144: Hjelpesluk
2945: Spesialkum
4145: Gategutt
2946: Spesialkum, prefabrikkert
4146: Standard kum m sandfang
5474: Kum sprengt i fjell
2947: Spesialkum plasstøpt
2948: Spesialkum, murt
2949: Spesialkum, infiltreringskum
5742: Firkantkum
Bruksområde 1269
2936: Drenering
2937: Inspeksjonskum
2938: Spillvannskum
2939: Inntak/utløp stikkrenne
2940: Fallkum
2942: Pumpekum
17534: Brannkum
2943: Vannkum
Materialtype 1411
2272: Plast
2211: Betong
19635: Rustfritt stål
5540: Betongstein
2377: Teglstein, murstein
2255: Naturstein
Plassering 10228
16709: I grøft
19477: På fortau
16710: I vegbane
16711: På vegskulder
16712: I g/s-veg
16713: I trafikkdeler
Lokk/rist, type 2290
17889: Tett lokk, plast
12867: Skrårist
5541: Tett lokk, tre
5542: Støpjernslokk m hel rist
4148: Tett lokk, betong
4149: Tett lokk, støpjern
4151: Kuppelrist, flat
4152: Kuppelrist, lav
4153: Kuppelrist, høy
4155: Slukrist, vertikal
4156: Støpjernslokk m halv rist
4157: Åpen
5341: Betonglokk m liten rist
4158: Slukrist, i gateplan
Spesiell belegning rundt kum 11417
21217: Betong
19268: Asfalt
19269: Stein
19270: Ingen
Diameter 1727
Tall [m]
Diameter, åpning 2289
Tall [m]
Dybde 1586
Tall [m]
Dybde til utløp 2079
Tall [m]
Bredde1, firkantkum 5797
Tall [m]
Bredde2, firkantkum 5798
Tall [m]
Avstand fra vegkant 2388
Tall [m]
Stige 1946
19080: Ikke stige
3052: Stige
3053: Innstøpte trinn
Har flyteramme 2294
4176: Ja
4177: Nei
Dykker 4594
5531: Ja
5532: Nei
Avløp 8838
11784: Rørledning til resipient
11785: Avløp til offentlig system
Oljeutskilling 10969
18320: Ja
18321: Nei
Stengeventil 12555
21613: Ja
21614: Nei
Antall rør inn 1949
Tall [stk]
Antall hjelpesluker 1947
Tall [stk]
Kumskjerm 10227
16705: Ja, betong
16706: Ja, plast
16738: Ja
16707: Ja, metall, stål
16739: Nei
16708: Ja, tre
Oppslammingstid 2121
3872: 1-2 år
3888: < 1år
3875: > 2år
Inngår i drenssystem 2122
3584: Nei
3547: Ja
Valideringsdato (test) 12568
Dato
Valideringskode (test) 12569
Tekst
Etableringsår 7065
Tall
Driftsmerking 10470
Tekst
Produsent 1447
Tekst
Produktnavn 1525
Tekst
Leverandør 1485
Tekst
Tilleggsinformasjon 11430
Tekst
Arkivreferanse 11660
Tekst
Prosjektreferanse 11070
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12309
Tekst
FKB_ID 10851
Tekst
Eier 5816
18593: Stat, Nye Veier
8211: Stat, Statens vegvesen
8263: Privat
17562: Uavklart
8237: Kommune
10703: Fylkeskommune
Eier, navn 11198
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 5804
8225: Kommune
8199: Statens vegvesen
18697: Nye Veier
19913: Fylkeskommune
18826: OPS
8251: Privat
17692: Uavklart
Geometri, punkt 4784
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk