NVDB DatakatalogKum 83

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Egenskapstyper

Type 1141
2944: Standard kum
4144: Hjelpesluk
2945: Spesialkum
4145: Gategutt
2946: Spesialkum, prefabrikkert
4146: Standard kum m sandfang
5474: Kum sprengt i fjell
2947: Spesialkum plasstøpt
2948: Spesialkum, murt
2949: Spesialkum, infiltreringskum
5742: Firkantkum
Bruksområde 1269
2936: Drenering
2937: Inspeksjonskum
2938: Spillvannskum
2939: Inntak/utløp stikkrenne
2940: Fallkum
2942: Pumpekum
17534: Brannkum
2943: Vannkum
Materialtype 1411
2272: Plast
2211: Betong
19635: Rustfritt stål
5540: Betongstein
2377: Teglstein, murstein
2255: Naturstein
Plassering 10228
16709: I grøft
19477: På fortau
16710: I vegbane
16711: På vegskulder
16712: I g/s-veg
16713: I trafikkdeler
Lokk/rist, type 2290
17889: Tett lokk, plast
12867: Skrårist
5541: Tett lokk, tre
5542: Støpjernslokk m hel rist
4148: Tett lokk, betong
4149: Tett lokk, støpjern
4151: Kuppelrist, flat
4152: Kuppelrist, lav
4153: Kuppelrist, høy
4155: Slukrist, vertikal
4156: Støpjernslokk m halv rist
4157: Åpen
5341: Betonglokk m liten rist
4158: Slukrist, i gateplan
Spesiell belegning rundt kum 11417
21217: Betong
19268: Asfalt
19269: Stein
19270: Ingen
Diameter 1727
Tall [m]
Diameter, åpning 2289
Tall [m]
Dybde 1586
Tall [m]
Dybde til utløp 2079
Tall [m]
Bredde1, firkantkum 5797
Tall [m]
Bredde2, firkantkum 5798
Tall [m]
Avstand fra vegkant 2388
Tall [m]
Stige 1946
19080: Ikke stige
3052: Stige
3053: Innstøpte trinn
Har flyteramme 2294
4176: Ja
4177: Nei
Dykker 4594
5531: Ja
5532: Nei
Avløp 8838
11784: Rørledning til resipient
11785: Avløp til offentlig system
Oljeutskilling 10969
18320: Ja
18321: Nei
Antall rør inn 1949
Tall [stk]
Antall hjelpesluker 1947
Tall [stk]
Kumskjerm 10227
16705: Ja, betong
16706: Ja, plast
16738: Ja
16707: Ja, metall, stål
16739: Nei
16708: Ja, tre
Oppslammingstid 2121
3872: 1-2 år
3888: < 1år
3875: > 2år
Inngår i drenssystem 2122
3584: Nei
3547: Ja
Etableringsår 7065
Tall
Driftsmerking 10470
Tekst
Produsent 1447
Tekst
Produktnavn 1525
Tekst
Leverandør 1485
Tekst
Tilleggsinformasjon 11430
Tekst
Arkivreferanse 11660
Tekst
Prosjektreferanse 11070
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12309
Tekst
FKB_ID 10851
Tekst
Eier 5816
18593: Stat, Nye Veier
8211: Stat, Statens vegvesen
8263: Privat
17562: Uavklart
8237: Kommune
10703: Fylkeskommune
Eier, navn 11198
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 5804
8225: Kommune
8199: Statens vegvesen
18697: Nye Veier
19913: Fylkeskommune
18826: OPS
8251: Privat
17692: Uavklart
Geometri, punkt 4784
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk