NVDB DatakatalogKum 83

Dreneringskonstruksjon

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100083
<>
Type 1141
Standard kum
Hjelpesluk
Spesialkum
Gategutt
Spesialkum, prefabrikkert
Standard kum m sandfang
Kum sprengt i fjell
Spesialkum plasstøpt
Spesialkum, murt
Spesialkum, infiltreringskum
Firkantkum
Bruksområde 1269
Drenering
Inspeksjonskum
Spillvannskum
Inntak/utløp stikkrenne
Fallkum
Utgår_Trekkum
Pumpekum
Brannkum
Vannkum
Materialtype 1411
Plast
Betong
Betongstein
Teglstein, murstein
Naturstein
Plassering 10228
I grøft
I vegbane
På vegskulder
I g/s-veg
I trafikkdeler
Lokk/rist, type 2290
Tett lokk, plast
Skrårist
Tett lokk, tre
Støpjernslokk m hel rist
Tett lokk, betong
Tett lokk, støpjern
Kuppelrist, flat
Kuppelrist, lav
Kuppelrist, høy
Slukrist, vertikal
Støpjernslokk m halv rist
Åpen
Betonglokk m liten rist
Slukrist, i gateplan
Diameter 1727
<Tall> [m]
Diameter, åpning 2289
<Tall> [m]
Dybde 1586
<Tall> [m]
Dybde til utløp 2079
<Tall> [m]
Bredde1, firkantkum 5797
<Tall> [m]
Bredde2, firkantkum 5798
<Tall> [m]
Avstand fra vegkant 2388
<Tall> [m]
Stige 1946
Stige
Innstøpte trinn
Har flyteramme 2294
Ja
Nei
Dykker 4594
Ja
Nei
Avløp 8838
Rørledning til resipient
Avløp til offentlig system
Oljeutskilling 10969
Ja
Nei
Antall rør inn 1949
<Tall> [stk]
Antall hjelpesluker 1947
<Tall> [stk]
Kumskjerm 10227
Ja, betong
Ja, plast
Ja
Ja, metall, stål
Nei
Ja, tre
Oppslammingstid 2121
1-2 år
< 1år
> 2år
Inngår i drenssystem 2122
Nei
Ja
Byggeår 7065
<Tall>
Driftsmerking 10470
<Tekst>
Produktinformasjon 1525
<Tekst>
Eier 5816
Stat
Privat
Uavklart
Kommune
Fylkeskommune
Eier, navn 11198
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 5804
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11070
<Tekst>
FKB_ID 10851
<Tekst>
Geometri, punkt 4784
<GeomPunkt>
Utgår_Produktnavn 1447
<Tekst>
Utgår_Leverandør 1485
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk