NVDB DatakatalogTilstand/skade, trær 829

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på trær.

Egenskapstyper

Kontrolldato 11266
Dato
Kontrollør 11267
Tekst
Vitalitet 11251
18928: 2-noe svekket
18929: 3-svak
18930: 4-meget svak
18931: 5-død
18927: 1-god
Skadevurdering 11252
18932: 1-ingen skade
18933: 2-lett skadet
18934: 3-alvorlig skadet
18935: 4-sterkt skadet
18936: 5- dødt
Trafikksikkerhetsrisiko 11253
18937: Lav
18938: Høy
Krone, primær skade 11254
18944: K6-Barkskader
18945: K7-Kløyving
18946: K8-Hull og råte
18947: K9-Kronebrudd
18948: K10-Oppstamming
18949: K11-Glissen krone
18950: K12-Avvik
18939: K1-Greinbrudd
18940: K2-Greinsår
18941: K3-Tørre greiner
18942: K4-Greinsprekk
18943: K5-Sopp
Krone, andre skader 11255
Tekst
Stamme, primær skade 11256
18960: S10-Stang/plombe
18961: S11-Skakt tre
18962: S12-Avvik
18951: S1-Påkjørselskade
18952: S2-Greinsår
18953: S3-Skadeinsekter
18954: S4-Sprukket bark
18955: S5-Sopp
18956: S6-Barkskader
18957: S7-Kløyving
18958: K8-Hull og råte
18959: S9-Stammeskudd
Stamme, andre skader 11257
Tekst
Rotsystem, primær skade 11258
18963: R1-Lufterøtter
18964: R2-Rothalsutvid.
18965: R3-Rotsprekker
18966: R4-Rotsvulst
18967: R5-Sopp
18968: R6-Barkskader
18969: R7-Rotskudd
18970: K8-Hull og råte
18971: R9-Frittstående rot
18972: R10-Rotkapping
18973: R11-Dyp planting
18974: R12-Avvik
Rotsystem, andre skader 11259
Tekst
Forandring i treets omgivelser 11260
18976: F2-Fylling/senking
18977: F3-Jordkompresjon
18978: F4-Belegg
18979: F5-Fristilt tre
18980: F6-Grunnvannendr.
18981: F7-Saltskader
18982: F8-Ledninger
18983: F9-Jordsprekk
18975: F1-Graving
Merknader 11261
Tekst
Tiltak, primært 11262
18984: Trefelling
18985: Trestubberydding
18986: Etterplanting
18987: Liftbehov
18988: Detaljert undersøkelse
18989: Trebeskyttelse
18990: Jordforbedring
18991: Treflate forstørres
18992: Død ved fjernes
18993: Oppstamming
18994: Vekstareal fristilles
18995: Krone beskjæres fagmessig
18996: Kronestabiliseringssystem etableres
18997: Oppbinding vurderes
18998: Oppbinding fjernes
18999: Vedlikeholdsbeskjæring
19000: Oppbyggningsbeskjæring
19001: Formklipping
19002: Uttynningsbeskjæring
19003: Behandling av stammeskade
Tiltak, andre 11263
Tekst
Neste kontroll 11273
19008: Ikke nødvendig
19010: Neste vegetasjonsperiode
19011: Om 1 år
19012: Om 3 år
19013: Om 5 år
Geometri, punkt 11264
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk