NVDB DatakatalogRist 828

benyttes for å sikre grøfter etc.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100828
<>
Beskrivelse 9389
<Tekst>
Areal 9387
<Tall> [m2]
Materialtype 9388
Stål
Aluminium
Kompositt
Byggeår 10349
<Tall>
Geometri, punkt 11203
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk