NVDB DatakatalogRist 828

benyttes for å sikre grøfter etc.

Egenskapstyper

Beskrivelse 9389
Tekst
Areal 9387
Tall [m2]
Materialtype 9388
13129: Stål
13130: Aluminium
13131: Kompositt
Etableringsår 10349
Tall
Prosjektreferanse 11218
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12417
Tekst
Eier 11986
20617: Stat, Statens vegvesen
20618: Stat, Nye Veier
20619: Fylkeskommune
20620: Kommune
20621: Privat
20622: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12015
20816: Kommune
20817: Privat
20818: Uavklart
20812: Statens vegvesen
20813: Nye Veier
20814: Fylkeskommune
20815: OPS
Geometri, punkt 11203
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk