NVDB DatakatalogTEN-T veg 826

Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og er vedtatt i vedtak nr 1692/96/EF. Referert i HB R511 (269) - Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Brukes også til CEDR rapportering

Egenskapstyper

CEDR Strekningsnavn 10945
Tekst
CEDR Lenkekode 11500
Tekst
CEDR Strekningskode 10946
Tekst
CEDR Vegtype 10947
18295: CEDR-motorveg
18296: Ikke CEDR Motorveg
CEDR ITS-nivå 10948
18290: Level 0
18291: Level 1
18292: Level 2
18293: Level 3
18294: Level 4
Etableringsår 10949
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk