NVDB DatakatalogTEN-T veg 826

Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og er vedtatt i vedtak nr 1692/96/EF. Referert i HB R511 (269) - Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Brukes også til CEDR rapportering

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100826
<>
CEDR Strekningsnavn 10945
<Tekst>
CEDR Strekningskode 10946
<Tekst>
CEDR Vegtype 10947
CEDR-motorveg
Ikke CEDR Motorveg
CEDR ITS-nivå 10948
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Etablert år 10949
<Tall>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk