NVDB DatakatalogKurvatur, stigning 825

Angir gjennomsnittlig stigning på strekning. Basert på silingsfunksjon i forhold til primære høydedata. Splitting i ny forekomst når avvik større enn gitt verdi

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100825
<>
Stigning 9396
<Tall> [%]
Beregningsinfo 9962
<Tekst>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk