NVDB DatakatalogSkredpunkt 824

Strekning som er utsatt for skred fra naturlig sideterreng og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt

Egenskapstyper

Navn 9342
Tekst
ID 9344
Tekst
ÅDT 9362
Tall
ÅDT år 9363
Tall
Snøskred, sannsynlighet 9346
Tall
Snøskred, bredde 9347
Tall [m]
Sørpeskred, sannsynlighet 9348
Tall
Sørpeskred, bredde 9355
Tall [m]
Steinsprang, sannsynlighet 9349
Tall
Steinsprang, bredde 9356
Tall [m]
Isskred, sannsynlighet 9351
Tall
Isskred, bredde 9357
Tall [m]
Jord-/løsmasseskred, sannsynlighet 9353
Tall
Jord-/løsmasseskred, bredde 9359
Tall [m]
Flomskred, sannsynlighet 9354
Tall
Flomskred, bredde 9360
Tall [m]
Omkjøring 9392
13190: 5 min
13191: 15 min
13192: 30 min
13193: 45 min
13194: 60 min
13195: 75 min
13196: 90 min
13197: 2 t
13198: 3 t
13199: 4 t
13200: 5 t
13201: 6 t
13202: 7 t
13203: 8 t
13204: Under 1 min.
13205: Ingen omkjøringsmulighet
Stengningsfrekvens, skred 9365
Tall
Stengningdøgn, skredfare 9366
Tall
Naboskred 9367
13093: Ingen
13094: To skredløp, liten samtidighet
13095: To skredløp, stor samtidighet
13096: Flere skredløp
F1 Trafikkmengde-faktor 9374
Tall
F2 Skredfarefaktor 9375
Tall
F3 Omkjøringsfaktor 9376
Tall
F4 Stengningsfaktor 9368
Tall
F5 Skredfarestengningsfaktor 9377
Tall
F6 Naboskredfaktor 9378
Tall
Skredfaktor 9379
Tall
Skredfaktorkategori 9380
13109: Høy
13110: Middels
13111: Lav
16762: Sikring utført
Planstatus 9382
21026: Konseptvalgutredning
13112: Ikke vurdert
13113: Idé
13114: Skisse/forprosjekt
13115: Kommunedelplan
13116: Reguleringsplan
13117: Byggeplan
Sikringstiltak A 10180
Tekst
Kostnadsoverslag (mill kr) for sikringstiltak A 9372
Tall [mKr]
Kostnadsnivå år 9371
Tall
Usikkerhet kostnad 9373
Tall [%]
Restrisiko for sikringstiltak A 10181
Tall []
Sikringstiltak B 12100
Tekst
Kostnadsoverslag (mill kr) for sikringstiltak B 12099
Tall [mKr]
Restrisiko for sikringstiltak B 12101
Tall []
Utført anslag 10179
16587: Ja
16588: Nei
Oppstart handlingsprogram 9381
Tall
Utbedret år 9369
Tall
Utløsende værforhold 9571
Tekst
Beskrivelse, beredskap 9569
Tekst
Antall løsneområder 9570
13780: 1
13781: 2
13782: 3
13783: Flere
Merknad 9345
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk