NVDB DatakatalogLandbruksvegklasse 822

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100822
<>
Klasse 9339
Landbruksbilveg
Sommerbilveg, tømmerbil med henger
Sommerbilveg, tømmerbil uten henger
Vinterbilveg
Traktorveg
Enkel traktorveg
Helårs bilveg
Helårs landbruksbilveg

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk