NVDB DatakatalogLandbruksvegklasse 822

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger

Egenskapstyper

Klasse 9339
13072: Landbruksbilveg
13073: Sommerbilveg, tømmerbil med henger
13074: Sommerbilveg, tømmerbil uten henger
13075: Vinterbilveg
13076: Traktorveg
13077: Enkel traktorveg
13070: Helårs bilveg
13071: Helårs landbruksbilveg

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk