NVDB DatakatalogHydraveg 82

Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.

Egenskapstyper

Høyde 1585
<Tall> [m]
Diameter 1726
<Tall> [mm]
StrekningTilknytning 100082
<>
Byggeår 10308
<Tall>
Produktnavn 1446
<Tekst>
Fabrikant 1524
<Tekst>
Leverandør 1484
<Tekst>
Geometri, linje 4783
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk