NVDB DatakatalogHydraveg 82

Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.

Egenskapstyper

Høyde 1585
Tall [m]
Diameter 1726
Tall [mm]
Etableringsår 10308
Tall
Produsent 1524
Tekst
Produktnavn 1446
Tekst
Leverandør 1484
Tekst
Tilleggsinformasjon 11573
Tekst
Geometri, linje 4783
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk