NVDB DatakatalogHydraveg 82

Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.

Egenskapstyper

Høyde 1585
Tall [m]
Diameter 1726
Tall [mm]
Etableringsår 10308
Tall
Produsent 1524
Tekst
Produktnavn 1446
Tekst
Leverandør 1484
Tekst
Tilleggsinformasjon 11573
Tekst
Eier 11964
20485: Stat, Statens vegvesen
20486: Stat, Nye Veier
20487: Fylkeskommune
20488: Kommune
20489: Privat
20490: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11996
20679: Statens vegvesen
20680: Nye Veier
20681: Fylkeskommune
20682: OPS
20683: Kommune
20684: Privat
20685: Uavklart
Geometri, linje 4783
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk