NVDB DatakatalogFordelingstavle 819

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100819
<>
Type fordeling 9327
Hovedfordeling
Underfordeling
Antall kurser 10052
<Tall>
Selektivitet 10037
Delvis
Full
Ingen
Kapslingsgrad 10057
IP21
IP22
IP23
IP24
IP25
IP26
IP27
IP28
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP35
IP36
IP37
IP38
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP46
IP47
IP48
IP50
IP51
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP60
IP61
IP62
IP63
IP64
IP65
IP66
IP67
IP68
IP00
IP01
IP02
IP03
IP04
IP05
IP06
IP07
IP08
IP10
IP11
IP12
IP13
IP14
IP15
IP16
IP17
IP18
IP20
Parkering 10063
> 100m
< 10m
< 30m
< 100m
Plassering 10065
Ute
I tunnel
I bygg
Tilknyttet SRO-sentral 10067
Sentral
Desentral
Ingen
Varmeelement 10069
Ja
Nei
Spenning 10064
12
24
230
400
230/400
690
Type enhet 10081
Skap
Koblingsboks
Klemme
Skinne
Annet
Låsesystem 10058
<Tekst>
Kjøling type 10059
<Tekst>
Overbelastningsvern størrelse 10060
<Tall> [A]
Overbelastningsvern type 10061
<Tekst>
Overspenningsvern type 10062
<Tekst>
Stedsangivelse 10068
<Tekst>
Driftsattår 10053
<Tall>
Driftsmerking 10054
<Tekst>
Produktnavn 10055
<Tekst>
Produsentnavn 10056
<Tekst>
Eier 10076
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Eier, navn 10077
<Tekst>
Prosjektreferanse 11158
<Tekst>
Geometri, punkt 9328
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk