NVDB DatakatalogTaljer/Løfteutstyr 816

Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks i forbindelse med løft av pumper

Egenskapstyper

Bruksområde 9323
13013: Løfte pumper
Etableringsår 10371
Tall
Driftsmerking 10484
Tekst
Produsent 10996
Tekst
Tilleggsinformasjon 11641
Tekst
Arkivreferanse 11698
Tekst
Prosjektreferanse 11477
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12414
Tekst
Eier 10990
18388: Stat, Statens vegvesen
18389: Fylkeskommune
18390: Kommune
18391: Privat
18392: Uavklart
18559: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 10978
18342: Statens vegvesen
18343: Kommune
18711: Nye Veier
18344: Privat
18840: OPS
18345: Uavklart
20011: Fylkeskommune
Geometri, punkt 9324
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk