NVDB DatakatalogTaljer/Løfteutstyr 816

Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks i forbindelse med løft av pumper

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100816
<>
Bruksområde 9323
Løfte pumper
Byggeår 10371
<Tall>
Driftsmerking 10484
<Tekst>
Produsentnavn 10996
<Tekst>
Eier 10990
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10978
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 9324
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk