NVDB DatakatalogAvkjørsel, holdningsklasse 815

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100815
<>
Klasse 9320
Meget streng
Streng
Mindre streng
Lite streng
Geometri, linje 9321
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk