NVDB DatakatalogGågate 813

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder (hentet fra HB N100 (017), stemmer også med beskrivelse av gågateskiltet i HB N300-3 (050-3))

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100813
<>
Varetransport hverdag u lørdag periode 1 fra kl 9314
<Klokkeslett>
Varetransport hverdag u lørdag periode 1 til kl 9315
<Klokkeslett>
Varetransport hverdag u lørdag periode 2 fra kl 9316
<Klokkeslett>
Varetransport hverdag u lørdag periode 2 til kl 9317
<Klokkeslett>
Varetransport lørdag fra 9318
<Klokkeslett>
Varetransport lørdag til 9319
<Klokkeslett>
Kjøring til eiendommene tillatt 9313
Nei
Ja
Geometri, linje 9322
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk