NVDB DatakatalogGågate 813

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder (hentet fra HB N100 (017), stemmer også med beskrivelse av gågateskiltet i HB N300-3 (050-3))

Egenskapstyper

Varetransport hverdag u lørdag periode 1 fra kl 9314
Klokkeslett
Varetransport hverdag u lørdag periode 1 til kl 9315
Klokkeslett
Varetransport hverdag u lørdag periode 2 fra kl 9316
Klokkeslett
Varetransport hverdag u lørdag periode 2 til kl 9317
Klokkeslett
Varetransport lørdag fra 9318
Klokkeslett
Varetransport lørdag til 9319
Klokkeslett
Kjøring til eiendommene tillatt 9313
13008: Nei
13007: Ja
Geometri, linje 9322
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk