NVDB DatakatalogGatevarme 812

Angir strekning med gatevarme

Egenskapstyper

Type 9310
13005: Strøm
13006: Vann
Areal 9311
Tall [m2]
Effekt 10886
Tall [w/kvm]
Ohm/meter 10887
Tall [ohm/mete]
Antall felt 10869
Tall [stk]
Overdekning 10870
Tall [cm]
Etableringsår 10871
Tall
Driftsmerking 11001
Tekst
Detaljinformasjon 10425
Tekst
Tilleggsinformasjon 11639
Tekst
Arkivreferanse 11697
Tekst
Prosjektreferanse 11157
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12413
Tekst
Eier 10892
18165: Stat, Statens vegvesen
18166: Kommune
18167: Privat
18168: Fylkeskommune
18169: Uavklart
18634: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 10977
18338: Statens vegvesen
18339: Kommune
18340: Privat
18341: Uavklart
18709: Nye Veier
18838: OPS
20010: Fylkeskommune
Geometri, linje 9312
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10426
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk