NVDB DatakatalogGatevarme 812

Angir strekning med gatevarme

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100812
<>
Type 9310
Strøm
Vann
Areal 9311
<Tall> [m2]
Effekt 10886
<Tall> [w/kvm]
Ohm/meter 10887
<Tall> [ohm/mete]
Antall felt 10869
<Tall> [stk]
Overdekning 10870
<Tall> [cm]
Anleggsår 10871
<Tall>
Driftsmerking 11001
<Tekst>
Produktinformasjon 10425
<Tekst>
Eier 10892
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Eier 10984
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10977
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11157
<Tekst>
Geometri, linje 9312
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10426
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk