NVDB DatakatalogVinterdriftsklasse 810

Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111))

Egenskapstyper

Vinterdriftsklasse 9260
19682: Ingen vinterdrift
15876: Sideanlegg
12904: DkA
12905: DkB, middels
12906: DkC
13354: DkB, lav
12907: DkD
13355: DkB, høy
12908: DkE
12909: GsA
12910: GsB
21305: GsC
21306: Annen vinterdriftsklasse
Tilleggsinformasjon 11638
Tekst
Prosjektreferanse 11481
Tekst
Geometri, hjelpelinje 9301
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk