NVDB DatakatalogElv/Bekk, gjenlagt 81

Elv eller bekk som er gjenlagt i forbindelse med veganlegg.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100081
<>
Egennavn 5634
<Tekst>
Beskrivelse 1968
<Tekst>
Lengde gjenlegging 5635
<Tall> [m]
Byggeår 10287
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 5636
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Geometri, punkt 4782
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8918
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk