NVDB DatakatalogDøgnhvileplass 809

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.

Egenskapstyper

Navn 9245
Tekst
Lokalisert ved 9246
21524: Annen virksomhet
12885: Rasteplass
12886: Bensinstasjon
12887: Vegkro
12888: Industriområde
Skiltet atkomst 9247
12889: Ja, forhånsvarsling og varsling ved avkjøring
12890: Ja, varsling ved avkjøring
12891: Nei
Antall oppstillingsplasser vogntog 9467
Tall [stk]
Tilrettelagt for modulvogntog 12456
21382: Ja
21383: Nei
Kontaktinfo 9249
Tekst
Driftsansvarlig 9251
Tekst
Areal, totalt 9252
Tall [m2]
Areal, kjørbart 9253
Tall [m2]
Vaktordning 9262
12916: Kontinuerlig vakt
12917: Regelmessig vakt
12918: Ingen vakt
Kameraovervåkning 9263
12919: Ja
12920: Nei
Belysning 9264
12921: Ja
12922: Nei
Stengt med bommer 9265
12923: Ja
12924: Nei
Reserveringssystem  9266
12925: Ja
12926: Nei
System som melder tilgjengelig kapasitet 9267
12928: Nei
12927: Ja
Farlig gods 9268
12929: Stengt
12930: Ikke tilrettelagt spesielt
12931: Egne atskilte plasser
Drivstoffyllingsanlegg 9269
12932: Ja
12933: Nei
Vaskeplass for trailere 9270
12934: Ja
12935: Nei
Tilgang til strøm 9271
12936: Ja
12937: Nei
Snøryddingsrampe 12457
21384: Ja
21385: Nei
Gebyr for strøm   9272
12938: Ja
12939: Nei
Toalett  9273
12940: Ja
12941: Nei
Dusj 9274
12942: Ja
12943: Nei
Kiosk 9275
12944: Ja
12945: Nei
Kafeteria 9276
12946: Ja
12947: Nei
Oppholdsrom 9277
12948: Ja
12949: Nei
Trådløst internett 9278
12950: Ja
12951: Nei
Kollektivtilbud til sentrum 9279
12952: Ja
12953: Nei
21386: Begrenset tilbud
Gangavstand til servicetilbud 9280
12954: Ja
12955: Nei
Terminal / logistikkområde 9281
12956: Ja
12957: Nei
Årlig tilskudd fra Statens vegvesen 9466
Tall [Kr]
Prisnivå 9468
Tall
Merknad 9282
Tekst
Etableringsår 10285
Tall
Prosjektreferanse 11464
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12411
Tekst
Eier 9248
12896: Privat
12897: Delt eierskap
18563: Stat, Nye Veier
12892: Stat, Statens vegvesen
12893: Stat, annen
12894: Fylkeskommune
12895: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 9250
12898: Statens vegvesen
12899: Privat
18679: Nye Veier
18808: OPS
17772: Uavklart
19983: Fylkeskommune
Geometri, punkt 9283
GeomPunkt
Geometri, flate 9284
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk