NVDB DatakatalogDøgnhvileplass 809

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100809
<>
Navn 9245
<Tekst>
Lokalisert ved 9246
Rasteplass
Bensinstasjon
Vegkro
Industriområde
Skiltet atkomst 9247
Ja, forhånsvarsling og varsling ved avkjøring
Ja, varsling ved avkjøring
Nei
Antall oppstillingsplasser vogntog 9467
<Tall> [stk]
Kontaktinfo 9249
<Tekst>
Driftsansvarlig 9251
<Tekst>
Areal, totalt 9252
<Tall> [m2]
Areal, kjørbart 9253
<Tall> [m2]
Vaktordning 9262
Kontinuerlig vakt
Regelmessig vakt
Ingen vakt
Kameraovervåkning 9263
Ja
Nei
Belysning 9264
Ja
Nei
Stengt med bommer 9265
Ja
Nei
Reserveringssystem  9266
Ja
Nei
System som melder tilgjengelig kapasitet 9267
Nei
Ja
Farlig gods 9268
Stengt
Ikke tilrettelagt spesielt
Egne atskilte plasser
Drivstoffyllingsanlegg 9269
Ja
Nei
Vaskeplass for trailere 9270
Ja
Nei
Tilgang til strøm 9271
Ja
Nei
Gebyr for strøm   9272
Ja
Nei
Toalett  9273
Ja
Nei
Dusj 9274
Ja
Nei
Kiosk 9275
Ja
Nei
Kafeteria 9276
Ja
Nei
Oppholdsrom 9277
Ja
Nei
Trådløst internett 9278
Ja
Nei
Kollektivtilbud til sentrum 9279
Ja
Nei
Gangavstand til servicetilbud 9280
Ja
Nei
Terminal / logistikkområde 9281
Ja
Nei
Merknad 9282
<Tekst>
Årlig tilskudd fra Statens vegvesen 9466
<Tall> [Kr]
Prisnivå 9468
<Tall>
Etableringsår 10285
<Tall>
Eier 9248
Privat
Delt eierskap
Stat, vegvesen
Stat, annen
Fylke
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 9250
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 9283
<GeomPunkt>
Geometri, flate 9284
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk