NVDB DatakatalogReferansestrekning 808

Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100808
<>
Bruksområde 9230
Justerstrekning
Fartskontroll
Navn 9231
<Tekst>
Beskrivelse, lokalisering 9232
<Tekst>
Oppmålt distanse 9233
<Tall> [m]
Merke start 9234
<Tekst>
Merke slutt 9235
<Tekst>
Sist kontrollmålt 9236
<Dato>
Sist kontrollmålt av 9237
<Tekst>
Type kontrollmåling 9238
Kjørt
Målehjul
Målband/snor
Merknad 9242
<Tekst>
Eier 9239
Justervesenet
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Uavklart
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9240
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Justervesnet
Statens vegvesen
Geometri, punkt 1 9241
<GeomPunkt>
Geometri, punkt 2 9243
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk