NVDB DatakatalogReferansestrekning 808

Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.

Egenskapstyper

Bruksområde 9230
12868: Justerstrekning
12869: Fartskontroll
Navn 9231
Tekst
Beskrivelse, lokalisering 9232
Tekst
Merke start 9234
Tekst
Merke slutt 9235
Tekst
Oppmålt distanse 9233
Tall [m]
Sist kontrollmålt 9236
Dato
Sist kontrollmålt av 9237
Tekst
Type kontrollmåling 9238
12870: Kjørt
12871: Målehjul
12872: Målband/snor
21387: Landmåling/avstandsmåling
Merknad 9242
Tekst
Eier 9239
12873: Justervesenet
12874: Stat, Statens vegvesen
12875: Fylkeskommune
18555: Stat, Nye Veier
12876: Kommune
17628: Uavklart
12877: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9240
12880: Fylkeskommune
12881: Kommune
18673: Nye Veier
12882: Privat
18802: OPS
17771: Uavklart
12878: Justervesnet
12879: Statens vegvesen
Utgår_Geometri, punkt 1 9241
GeomPunkt
Utgår_Geometri, punkt 2 9243
GeomPunkt
Geometri, linje (test) 11520
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk