NVDB DatakatalogFerjestrekning 807

Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100807
<>
Fra navn 9217
<Tekst>
Til navn 9218
<Tekst>
nFDB_Id 9219
<Tall>
gFDB_Id 9220
<Tall>
Driftsstatus 9221
Trafikkeres
Nedlagt
Sone 9222
<Tall>
Sonepåslag 9223
<Tall>
Overfartstid 9224
<Tall> [min]
Lengde farled 9225
<Tall> [m]

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk