NVDB DatakatalogFerjestrekning 807

Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.

Egenskapstyper

Fra navn 9217
Tekst
Til navn 9218
Tekst
nFDB_Id 9219
Tall
gFDB_Id 9220
Tall
Driftsstatus 9221
12860: Trafikkeres
12861: Nedlagt
Sone 9222
Tall
Sonepåslag 9223
Tall
Overfartstid 9224
Tall [min]
Lengde farled 9225
Tall [m]
Tilleggsinformasjon 11637
Tekst

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk