NVDB DatakatalogUtgår_Snunisje 805

Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre snuing av kjøretøy.

Egenskapstyper

Utgår_Lengde arm 9161
Tall [m]
Utgår_Bredde arm 9162
Tall [m]
Utgår_Snuplass for brøytebil 9163
12244: Ja
12245: Nei
Utgår_Belysning 9164
12246: Ja
12247: Nei
Utgår_Geometri, punkt 9297
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk