NVDB DatakatalogUtgår_Snunisje 805

Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre snuing av kjøretøy.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100805
<>
Utgår_Lengde arm 9161
<Tall> [m]
Utgår_Bredde arm 9162
<Tall> [m]
Utgår_Snuplass for brøytebil 9163
Ja
Nei
Utgår_Belysning 9164
Ja
Nei
Utgår_Geometri, punkt 9297
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:
  • overlapp: Nei
  • kjorefeltRelevant: NEI
  • sidePosisjonRelevant: KAN
  • hoydeRelevant: Nei
  • retningRelevant: Nei
  • flyttbar: Ja
  • ajourholdI: OVERLEVER
  • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk