NVDB DatakatalogUtgår_Snunisje 805

Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre snuing av kjøretøy.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100805
<>
Utgår_Lengde arm 9161
<Tall> [m]
Utgår_Bredde arm 9162
<Tall> [m]
Utgår_Snuplass for brøytebil 9163
Ja
Nei
Utgår_Belysning 9164
Ja
Nei
Utgår_Geometri, punkt 9297
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk