NVDB DatakatalogUtgår_Havarinisje 804

Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre parkering utenfor kjørebanen ved nødstopp.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100804
<>
Utgår_Lengde, full bredde 9158
<Tall> [m]
Utgår_Bredde 9159
<Tall> [m]
Utgår_Parkering for 9160
Teknisk rom
Utgår_Belysning 9165
Ja
Nei
Utgår_Geometri, punkt 9296
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk