NVDB DatakatalogUtgår_Havarinisje 804

Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre parkering utenfor kjørebanen ved nødstopp.

Egenskapstyper

Utgår_Lengde, full bredde 9158
Tall [m]
Utgår_Bredde 9159
Tall [m]
Utgår_Parkering for 9160
12243: Teknisk rom
Utgår_Belysning 9165
12248: Ja
12249: Nei
Utgår_Geometri, punkt 9296
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk